engine
Engine BOSCH 1200W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3-6 hours
Discover TS
engine
Engine BOSCH 1500W
engine
Autonomy 80 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 3-6 hours
Discover TC
TCMAX
engine
Engine 3000W
engine
Autonomy 110 km
engine
Speed 90 km/h
engine
Recharge 8-9 hours
Discover TC Max
engine
Engine BOSCH 1300W
engine
Autonomy 85 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 7-8 hours
Discover CUx
CUX Ducati
engine
Engine BOSCH 1300W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 km/h
engine
Recharge 7-8 hours
Discover CUx Ducati
TS X
engine
Engine BOSCH 1900W
engine
Autonomy 75 km
engine
Speed 45 Km/h
engine
Recharge 3.5 h شارژ سریع
Discover TS X
TS Street Hunter
engine
Engine
engine
Autonomy
engine
Speed
engine
Recharge
Discover TS Street Hunter
TC Wanderer
engine
Engine BOSCH 3000W
engine
Autonomy 71 - 126km
engine
Speed 90 km/h
engine
Recharge 6-7 hours
Discover TC Wanderer

به راحتی خوانده می شود و در مقابل آب مقاوم است

میزان روشنی صفحه به طور خودکار با شرایط محیط تطبیق پیدا می کند، وضوح بالا، ضد آب

به راحتی خوانده می شود و در مقابل آب مقاوم است

میزان روشنی صفحه به طور خودکار با شرایط محیط تطبیق پیدا می کند، وضوح بالا، ضد آب

وجود سه حالت سرعت، نیازهای مختلف رانندگی را برطرف می کند

می توانید شیوه نشستنتان را به دلخواه خود دهید تا حداکثر سازگاری را با اصول ارگونومی داشته باشد

وجود سه حالت سرعت، نیازهای مختلف رانندگی را برطرف می کند

می توانید شیوه نشستنتان را به دلخواه خود دهید تا حداکثر سازگاری را با اصول ارگونومی داشته باشد

تایر عقب 110/70-17 با شیارهای کله پرنده ای بیونیک باعث افزایش 10% در چسبندگی میان سطح زمین و تایر شده است.

تایرهای اسپرت

به منظور اجتناب از استفاده نادرست از گاز، از ایمنی پارکینگ اطمینان حاصل کنید

راحتی کار با دسته گاز و تغییر سرعت

چراغ عقب زاویۀ دید 270 درجه ای، ایمنی بالایی برای راکب فراهم کرده است.

چراغ عقب LED دورپیچ یکپارچه

چراغ عقب زاویۀ دید 270 درجه ای، ایمنی بالایی برای راکب فراهم کرده است.

چراغ عقب LED دورپیچ یکپارچه

فناوری هوشمند سنسور نور؛ با شرایط مختلف جاده در روز و شب ساززگاری پیدا می کند؛ چراغ جلوی LED مجهز به سنسور؛ میزان بالای روشنایی؛ بازه وسیع پراکندگی نور

فناوری هوشمند سنسور نور

فناوری هوشمند سنسور نور؛ با شرایط مختلف جاده در روز و شب ساززگاری پیدا می کند؛ چراغ جلوی LED مجهز به سنسور؛ میزان بالای روشنایی؛ بازه وسیع پراکندگی نور

فناوری هوشمند سنسور نور

Engine

گواهینامه ها

ُسوپر سوکو در ایرانتامین کننده رسمی دوکاتی در سال 2019